TKP HEADLINE

อ่างเก็บน้ำพระปรง

 อ่างเก็บน้ำพระปรง  เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ของจังหวัดสระแก้ว มีความจุมากถึง 97 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในจังหวัดสระแก้ว สร้างขึ้น   อ่านต่อข้าวหลามบ้านพร้าว

ข้าวหลามบ้านพร้าว  แหล่งพลิตอยู่ที่บ้านพร้าว  เป็นของฝากขึ้นชื่อของอำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เป็นภูมิปัญญาด้านอาหารที่มีกระบวนการทำโดยนำเอาวัตถุดิบภายในท้องถิ่นมาแปรรูปละเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียง  หากมีโอกาสเดินทางมาท่องเที่ยวอำเภอวัฒนานคร  อ่านต่อชุมชนโบราณสู่เมืองใหม่วัฒนา สมัย ร.3

ชุมชนโบราณสู่เมืองใหม่วัฒนา สมัย ร.3   เป็นเมืองที่ตั้งขึ้นใหม่ในเส้นทางการเดินทัพไทย-กัมพูชา ในช่วงเวลาเดียวกับการยกด่านกบแจะเป็นเมืองประจันตคาม และยกด่านหนุมานเป็นเมืองกบินทร์บุรี อย่างไรก็ตาม แม้ว่าหลักฐานเกี่ยวกับเมืองวัฒนานครจะปรากฏในหลักฐานที่เป็นเอกสารแค่เพียงสมัยรัชกาลที่ 3 เป็นต้นมา  อ่านต่อนางกองสิน ลูกประคบสมุนไพร

 นางกองสิน ลูกประคบสมุนไพร  สมุนไพรที่เกิดขึ้นมาเองตามธรรมชาติเป็นจำนวนมาก  นางกองสิน  ทองคำภา  ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น  จึงมีความคิดที่จะนำสมุนไพรเหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ประกอบกับ พอมีความรู้ด้านการนวดแผนโบราณ  อ่านต่อลูกประคบสมุนไพร บ้านทับประดู่

ลูกประคบสมุนไพร บ้านทับประดู่   มีสมุนไพรที่เกิดขึ้นมาเองตามธรรมชาติเป็นจำนวนมาก  นางกองสิน  ทองคำภา  ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น  จึงมีความคิดที่จะนำสมุนไพรเหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ประกอบกับ พอมีความรู้ด้านการนวดแผนโบราณที่ได้รับมาจากบรรพบุรุษอยู่บ้าง   อ่านต่อไม้กวาดดอกหญ้าท่าเกวียน

ไม้กวาดดอกหญ้าท่าเกวียน  ประชากรในพื้นที่ตำบลท่าเกวียน โดยเฉพาะชาวบ้าน หมู่ 4 บ้านทับช้าง จะประกอบอาชีพการทำไม้กวาดดอกหญ้า  โดยมีนางบุญส่ง  ด่านฆ้อง  เป็นประธานกลุ่ม   อ่านต่อคลองหินสิ่ว

 คลองหินสิ่ว โบราณสถานสำคัญทางประวัติศาสตร์ เป็นคลองศิลาแลงชาวบ้านเรียกว่า “อ่างศิลาศักดิ์สิทธิ์” ตั้งอยู่บริเวณบ้านนางาม ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว  อ่านต่อข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดสระแก้ว. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand